Článek

Kulendárijum - Problémi liď=

31. 5. 2023

Kulendárijum por tento tíden jě otom, žese musí dicki hleďed na problémi opčanů.

více
Článek

Tuna Tirner

25. 5. 2023

RIB Tuna Tirner.

více
Článek

Zmikund a jěho přítelé - ďíl 30

18. 5. 2023

Ďěkujěme fšem za potporu. Važe Opráski.

více
Článek

Kulendárijum - 16. kejvten

16. 5. 2023

Máme víročí pološeňí základňíh elementů Nádorňího ďivadla.

více
Článek

Kulendárijum - 9. kejvten

9. 5. 2023

F takoví krázní den jako dnez přiěli.

více
Článek

Kulendárijum - 3. kvjěten

3. 5. 2023

Kulendárijum por dnežňí den jě g naroseňinám internedu.

více
Článek

Fanoškofckí

2. 5. 2023

Zmikund má dnez sváteg a kňěmu si dáme ňákí fanošukofckí opráski, co přišli do Ůstafu jako gartulace. Fženej!

více
Článek

Kulendárijum - 25. buden

25. 4. 2023

Kulednárijum por dnežňí den nám řiká, že ňěkerí dni sou míň nudní neš oztatňí.

více
Článek

Vsácnozťi

20. 4. 2023

Objěvid můžete i oprafdoví kňišňí vsácnozťi.

více
Článek

Vleklí páteg

7. 4. 2023

Jěto nuda, diš ňěgde zůztanete vised.

více